Praktijkfolder – Huisartsenpraktijk Baarsma – Leeuwarden

Huisartsenpraktijk Baarsma

LET OP: Momenteel hebben wij een patiëntenstop!!

Als u inwoner bent van Leeuwarden en nog geen huisarts in de stad heeft, neem dan contact op met zorgverzekeraar Zilverenkruis Achmea. Zij kunnen u verder helpen.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u overdag, na telefonisch overleg, naar de praktijk komen.

Praktijkfolder

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur vanaf 1 oktober 2019 zijn de avondspreekuren komen te vervallen.

Belangrijke telefoonnummers

Afspraken maken

Tussen 08.00 – 10.00 kunt u telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur en een visite aanvragen.

Om beide goed te plannen vraagt de assistente of ze mag noteren waarvoor u komt.

Tussen 10.00 – 10.30 en 12.00 – 13.00 en na 16.00 hebben we het bandje erop. De assistente is dan bezig met administratie of medische werkzaamheden.

Wel zijn we van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor spoedgevallen op de spoedlijn.

Buiten openingstijden kunt u voor spoedgevallen bellen met de Dokterswacht.

Afspraak op tijd afzeggen:

Indien u niet op afspraak komt; geldt het “No-Show” tarief van Huisartsenpraktijk Baarsma.

Helaas komt het steeds vaker voor dat een patiënt niet op een afspraak verschijnt of een afspraak niet op tijd afzegt. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd.

Als de afspraak niet op tijd is afgezegd dan krijgt u een rekening toegestuurd:. De rekening  bedraagt  15,- euro  per enkel consult en geldt voor alle spreekuren in de praktijk.

Deze kosten zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Huisbezoek

Graag voor 09.00 uur aanvragen. Als het enigszins mogelijk is, zien wij u graag op de praktijk.

Daar zijn veel meer mogelijkheden voor onderzoek en het visite rijden in de stad kost nou eenmaal erg veel tijd.

Als u te ziek (of immobiel) bent, komen wij uiteraard bij u langs. Dat doen we dan tussen 13.00 en 15.00.

Uitslagen

U kunt iedere werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur met onze assistentes bellen voor (lab)uitslagen.

Herhaalrecepten

U kunt op 3 manieren herhaalmedicijnen bestellen:

 • 24 uur per dag telefonisch via de receptenlijn.
 • 24 uur via MijnGezondheid.net en MedGemak app met DigiD.
 • De lege medicijndoosjes in de rode brievenbus stoppen in de wachtruimte bij de ingang van de praktijk.
 • Via de website: niet meer mogelijk.

Als u de medicijnen op werkdagen voor 10.00 aanvraagt kunt u deze de volgende werkdag vanaf 16.00 bij uw apotheek afhalen.

Er is geen telefonisch spreekuur.

eConsult

U kunt links in het menu een eConsult aanvragen via MijnGezondheid.net.

Hierbij kunt u een korte vraag stellen aan de huisarts waarbij het antwoord geen haast heeft.

Dit verloopt via een beveiligde server.

Doktersassistenten

Onze assistentes zorgen voor een zo goed mogelijke organisatie van de praktijk. Voor algemene informatie, medische adviezen en uitslagen zijn ze goed opgeleid. Ook voor hen geldt het beroepsgeheim.

Ze hebben een eigen spreekuur voor:

 •  Uitstrijkjes
 •  Urine onderzoek: schoon potje, urine max. 2 uur oud
 •  Bloedprikken (suiker) en het geven van injecties
 •  Oren uitspuiten
 •  Aanstippen van wratten
 •  Maken van een hartfilmpje
 •  Wondverzorging
 •  Hechtingen verwijderen

Praktijkverpleegkundigen

Zij hebben een eigen spreekuur voor patiënten met suikerziekte, longziekten, hart- en vaatziekten en de ouderenzorg.

Ook werkt er een wijkverpleegkundige voor onze praktijk.

Huisartsenlaboratorium

Certe werkt alleen nog op afspraak. Heeft u een labformulier meegekregen van de huisarts of verpleegkundige dan kunt u een afspraak maken op www.certe.nl of telefonisch via tel:088-2371000.

Waarnemers

Er is de laatste jaren veel veranderd in de huisartsgeneeskunde.

Vroeger was het gebruikelijk dat een huisarts alleen in een praktijk werkte, zodat patiënten vrijwel altijd dezelfde dokter hadden.

Tegenwoordig werken vrijwel alle huisartsen in deeltijd en werken zij het liefst in groepspraktijken.

Vandaar dat er, naast mijzelf, parttime huisartsen in dienst zijn om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

In principe is dokter Baarsma wel elke dag aanwezig en houdt het overzicht.

Vakanties en nascholingen

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen bellen met de Dokterswacht: 0900-1127112.

Tijdens vakantie en nascholingen wordt de praktijk waargenomen door collega’s van het Bonnehûs.

De waarneming wordt aangegeven via het antwoordapparaat, de website en bij de ingang van de praktijk.

Indien nodig (en wanneer dit mogelijk is) huren we daarnaast waarnemers in zodat de praktijk zoveel mogelijk open blijft.

Dokterswacht Friesland

De telefoon wordt ook daar opgenomen door ervaren doktersassistentes.

Zij willen graag eerst het volgende weten: naam, adres, huisarts en uw ziekenfonds nummer.

Als u dat klaar hebt liggen, gaat deze fase snel en zonder irritatie aan uw kant.

Zij schatten de ernst in van uw klacht en maken dan met u een afspraak.

De post in Leeuwarden zit bij de ingang van de spoedopvang van het Medisch Centrum Leeuwarden.