Klachtenregeling en suggesties – Huisartsenpraktijk Baarsma – Leeuwarden

Huisartsenpraktijk Baarsma

LET OP: Momenteel hebben wij een patiëntenstop!!

Als u inwoner bent van Leeuwarden en nog geen huisarts in de stad heeft, neem dan contact op met zorgverzekeraar Zilverenkruis Achmea. Zij kunnen u verder helpen.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u overdag, na telefonisch overleg, naar de praktijk komen.

Klachtenregeling en suggesties

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Omgangsregels

 In een huisartsen praktijk is het een komen en gaan van veel verschillende mensen.

Onderstaande omgangsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen.

Met het aanwezig zijn in onze praktijk, gaat u akkoord met deze omgangsregels.

  1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
  2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
  3. We houden ons aan de wet voor wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
  4. Dreigend en grof taal gebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag. Hiervan wordt melding gemaakt aan uw huisarts die daar een registratie van kan maken.
  5. We accepteren geen enkele vorm van agressie of geweld.